Przeł±cz język
polski | angielski


 2010, tom 88, nr 1:

PRACE ORYGINALNE
Struktura zachorowań żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie w latach 2008–2009
K. Korzeniewski
Zawroty głowy jako prawdopodobny skutek stosowania antykoncepcji doustnej. Doniesienie wstępne
J. Urbaniak, J. Olszewski
PRACE KAZUISTYCZNE
Izolowany postrzał odcinka szyjnego tchawicy – opis przypadku
P. Osemek, A. Chmieliński, K. Staroń
Trudności diagnostyczne w obrażeniach wielonarządowych – opis przypadku
K. Karwan
Udar żylny – opis przypadku
P. Skrobowski, E. Skrobowska, J. Świstak
Rzadki przypadek jednoczasowego zaostrzonego ziarninowo-ropnego zapalenia obustronnego ucha środkowego z występującymi powikłaniami usznopochodnymi
J. Olszewski, H. Zielińska-Bliźniewska, P. Pietkiewicz
Plazmafereza w wybranych kłębuszkowych zapaleniach nerek. Doświadczenia własne
A. Olszowska, G. Żelichowski, J. Korsak, A. Perkowska-Ptasińska, Z. Wańkowicz
Neurothekeoma mięśnia prostego brzucha
P. Sroczyński, K. Paśnik, M. Orłowski
PRACE POGLĄDOWE
Wywiad medyczny – nowa jakość w zabezpieczeniu medycznym operacji wojskowych
K. Skórczewski
Program profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego wśród żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę poza granicami państwa
K. Korzeniewski
Rola i zadania personelu medycznego podczas konfliktów zbrojnych oraz misji pokojowych i stabilizacyjnych
J. Abramowicz
Powikłania ze strony przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne w terapii chorób reumatycznych
M. Sułek, B. Kisiel
Ciężkie powikłania leczenia stosowanego w reumatologii
A. Raczkiewicz
Niepublikowany list płk. dr. med. Stefana Hubickiego do redakcji "Lekarza Wojskowego"
S. Ilnicki
SPRAWOZDANIA
XIII Zjazd Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych, Florencja
J. Staszewski