Przeł±cz język
polski | angielski

2009, tom 87, nr 2


PRACE ORYGINALNE
Zachorowania na świerzb u żołnierzy – badania własne i rys historyczny
P. Brzeziński
Przydatność i bezpieczeństwo stosowania wszczepialnych rejestratorów zdarzeń – doniesienie wstępne
A. Stańczyk, K. Kaczmarek
Choroby skóry stóp występujące podczas ćwiczeń wojskowych i ich wpływ na aktywność żołnierza
P. Brzeziński
Badanie cytologiczne osadu moczu po przeszczepieniu nerki
M. Gajda, E. Schulze, O. Reichelt, H. Wunderlich, J. Gerth, U. Ott, K. Junker, J. Schubert, G. Wolf, D. Katenkamp
PRACE KAZUISTYCZNE
Pierwotny chrzęstniakomięsak mezenchymalny okolicy czołowej – opis przypadku
M. Gajda, M. Brodhun, Ch. Ewald, R. Kalff, D. Katenkamp
Przypadek rzadkiego guza piersi u mężczyzny – immunocytoma
M. Gajda, M. Hommann, S. Hahnfeld, W. Wagner, M. Brodhun, U. Settmacher, D. Katenkamp
Przerzut raka gruczołu krokowego do opony sugerujący pierwotny guz opony – opis przypadku
M. Gajda, M. Brodhun, Ch. Ewald, J. Böttcher, W.A. Kaiser, R. Kalff, D. Katenkamp
Przypadek uszypułowanego guza włóknistego (solitary fibrous tumor) opłucnej
A. Chmieliński, J. Trawiński, P. Sroczyński, T. Przystasz
Przypadek przetoki tętniczo–żylnej płuca leczony chirurgicznie
T. Przystasz, A. Chmieliński, R. Brzozowski
PRACE POGLĄDOWE
Substytuty krwinek czerwonych
J. Korsak
System leczenia raka piersi w Niemczech
M. Gajda, H. Schmalenberg, K. Höffken, D. Katenkamp
SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z XXVIII Kongresu Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), 6–10.06.2009 r., Warszawa
J. Kruszewski