Przeł±cz język
polski | angielski


 2010, tom 88, nr 2:

PRACE ORYGINALNE
Ocena narażenia na hałas impulsowy w trakcie służby wojskowej – problem nadal aktualny
I. Kantor, J. Żera, R. Młyński, E. Kozłowski, A. Wojdas, D. Jurkiewicz
Ocena jakości opieki nad chorymi na astmę i POChP sprawowanej przez lekarzy rodzinnych i specjalistów w Polsce
W. Lubiński, A. Omernik
Występowanie lęku i depresji u chorych na stwardnienie rozsiane podczas leczenia immunomodulującego
R. Piusińska-Macoch, A. Stępień, M. Maciągowska-Terela
Ocena procesów oksydacyjno–redukcyjnych u pacjentów z IV stopniem niewydolności krążenia według NYHAe
J. Uciński, J. Błaszczyk, J. Błaszczyk-Suszyńska
PRACE KAZUISTYCZNE
Synchroniczne wystąpienie raka brodawki Vatera i raka gruczołu krokowego – opis przypadku
M. Kwiatkowski, K. Paśnik, W. Witczak
Przypadek rany szarpanej szyi z wielomiejscowym uszkodzeniem ściany gardła, błony tarczowo–gnykowej oraz porażeniem fałdu głosowego i tachykardią
J. Olszewski, P. Pietkiewicz, H. Zielińska–-Bliźniewska, J. Foczpański, J. Urbaniak
Zapalenie wyrostka robaczkowego z towarzyszącym skrętem kątnicy jako przyczyna "ostrego brzucha" – opis przypadku
M. Kwiatkowski, K. Paśnik, S. Dajnowiec
Zaburzenia audiologiczne w przebiegu torbieli naskórkowej/perlaka okolicy kąta mostowo–móżdżkowego – opis przypadku
E. Kątska, R. Kaczmarczyk, M. Janczarek, G. Niedzielska
PRACE POGLĄDOWE
Początki chirurgii wojskowej
M. Cybulska
Charakterystyka urazów wojennych w otolaryngologii. Część I
J. Olszewski
Postępowanie w urazach wojennych w otolaryngologii. Część II
J. Olszewski
Szkodliwość niepotrzebnej stymulacji prawej komory w chorobie węzła zatokowego
K. Krzyżanowski, D. Michałkiewicz, Z. Orski
Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie w latach 2008–2009
K. Korzeniewski, K. Skórczewski
Choroby biegunkowe występujące wśród żołnierzy uczestniczących we współczesnych operacjach wojskowych
K. Korzeniewski, E. Kacprzak
System Zarządzania Informacją Medyczną (MIMS) jako narodowa część systemu NATO MEDICS
J. Wojsa, A. Jankowski, M. Skalski, M. Soszyński
Zestawy lekowe ZLek– 1, ZLek– 2, ZLek– 3 – metodologia oceny ilościowej i jakościowej leków w zestawach medycznych
M. Skalski, A. Jankowski, J. Wojsa, M. Dójczyński
Zachowania zdrowotne jako element zdrowego stylu życia
A. Bochniak
SPRAWOZDANIA
XXI Światowy Kongres Alergii, Buenos Aires, 6–10 grudnia 2009
J. Kruszewski

MISCELLANEA
List Mistrza Arnolda de Villanova do Najjaśniejszego Pana, Króla Aragonii o chronieniu się przed zarazą
S. Ilnicki, R.A. Sucharski
Pożegnanie z Kliniką
Z. Wańkowicz
Wspomnienie – kpt. dr n. med. Rafał Święcicki (1970–2010)
M. Walenciak