Przeł±cz język
polski | angielski


 2009, tom 87, nr 3:

PRACE ORYGINALNE
Nadciśnienie tętnicze u marynarzy jednostek pływających w latach 1971–1975 i 2001–2005
J. Jerzemowski, M. Jerzemowski
Porównanie zachorowalności na wybrane choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego u marynarzy w latach 1971–1975 i 2001–200
J. Jerzemowski, M. Jerzemowski
Ocena mikroflory jelitowej u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną
R. Szlachciński, M. Gałęcka, M. Tkaczyk
Ocena nasilenia stanu zapalnego oskrzeli z wykorzystaniem włośniczkowej przepływometrii laserowej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
C. Rybacki, A. Chciałowski
PRACE KAZUISTYCZNE
Problemy kliniczne niewydolności nerek w przebiegu guza zarodkowego jądra – opis przypadku
G. Kade, T. Sarosiek, A. Osman, C. Szczylik, Z. Wańkowicz
PRACE POGLĄDOWE
Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach wojskowych poza granicami państwa
K. Korzeniewski, P. Dzięgielewski, K. Skórczewski
Akty terrorystyczne w Iraku i Afganistanie jako element wojny asymetrycznej
K. Korzeniewski, K. Skórczewski, P. Dzięgielewski
Odruchowe mechanizmy regulacji układu krążenia u chorych z omdleniami wazowagalnymi. Potencjał terapii przyczynowo–skutkowej
G. Gielerak, P. Krzesiński
Zastosowanie metod ciągłej terapii nerkozastępczej w ostrej niewydolności nerek
W. Klimm, D. Baczyński, Z. Wańkowicz
Zastosowanie metod ciągłej terapii nerkozastępczej w toksykologii
A. Osman, G. Kade, Z. Wańkowicz
Znaczenie hemiodializoterapii w zatruciach egzogennych. Analiza kliniczna i organizacyjna
S. Antosiewicz, G. Kade, A. Osman, G. Żelichowski, D. Baczyński, Z. Wańkowicz
Zastosowanie ultrasonografii po urazie jamy brzusznej w praktyce klinicznej. Część 1
E. Frankowska, K. Duda, R. Kidziński, A. Choromańska, R. Bogusławska, M. Maruszyński
SPRAWOZDANIE
Konferencja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Kościelisko 2009
P. Krzesiński
Światowy Kongres Nefrologiczny 2009
K. Jobs
13. Kongres ISHNE oraz 29. Kongres JASHNE – 4–6 czerwca 2009, Jokohama, Japonia
A. Stańczyk