Przeł±cz język
polski | angielski


  2010, tom 88, nr 3

OD REDAKCJI
Gen. bryg. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – in memoriam
J. Kruszewski, I. Kantor, K. Korzeniewski, P. Rapiejko, E. Jędrzejczak
PRACE ORYGINALNE
Ryzyko sercowo–naczyniowe u żołnierzy z nadciśnieniem tętniczym. Zakres dopuszczalnej ekstrapolacji zagrożeń występujących w populacji ogólnej.
P. Krzesiński, G. Gielerak
Wyniki leczenia złamań szyjki kości skokowej
J. Ziółek, A. Kalewski, K. Stępień
Obrażenia postrzałowe klatki piersiowej – metody leczenia chirurgicznego
P. Osemek, A. Chmieliński, R. Brzozowski, K. Paśnik, M. Orłowski
Ocena stanu odżywienia studentów rozpoczynających naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
A. Kłos, J. Bertrandt, W. Szymańska, I. Walecka
Porównanie wyników leczenia pacjentów z symptomatycznym uchyłkiem Meckela – doświadczenia 3 ośrodków
Ł. Piskorz, J. Śmigielski, T. Lesiak, S. Jabłoński, P. Misiak, M. Brocki
Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani przed leczeniem oraz po leczeniu chirurgicznym
W. Kluch, H. Zielińska-Bliźniewska, J. Urbaniak, A. Mazurek, J. Michalska, J. Olszewski
Ropowica szyi jako problem kliniczny i społeczno-ekonomiczny
M. Repetowski, J. Foczpański, J. Olszewski
PRACE KAZUISTYCZNE
Kompleksowa terapia PTSD u żołnierza PKW z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej oraz treningu behawioralnego in vivo
R. Tworus, S. Szymańska, S. Ilnicki
Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem alfa–2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C
H. Zielińska-Bliźniewska, J. Miłoński, J. Olszewski
Makulopatia hipotoniczna po przeciwjaskrowym zabiegu filtracyjnym – opis przypadku
R. Pawlik, B. Pawlik, M. Rękas
Przypadkowa aplikacja kleju cyjanoakrylowego do worka spojówkowego – opis przypadku
A. Skibińska, A. Łagocka, J. Kruszewski
PRACE POGLĄDOWE
Suplementy diety w wojsku
J. Bertrandt, A. Kłos, B. Bertrandt, M. Conder
Strategia damage control w aspekcie postępowania segregacyjno–ewakuacyjnego w warunkach bojowych
P. Osemek, K. Paśnik, K. Staroń
Funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w sytuacji katastrofy na przykładzie SOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
M. Goniewicz, A. Mikuła-Mazurkiewicz, M. Górecki, G. Nowicki, B. Chilimoniuk, A. Marciniak-Niemcewicz
Analiza przebiegu ćwiczenia pierwszego w ramach przygotowania zabezpieczenia medycznego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA – Euro 2012 – 18 listopada 2009 roku
N. Sadłoń, K. Karwan, P. Dąbrowiecki
Zaburzenia funkcji językowych i mowy w przebiegu stwardnienia rozsianego
R. Piusińska-Macoch
Kanałopatie jako przyczyna nagłych zgonów sercowych
E. Zagwojska-Szczepańska, D. Michałkiewicz
Zastosowanie statyn w chirurgii naczyniowej
M. Wiśniewska, M. Maruszyński