Przeł±cz język
polski | angielski


 2009, tom 87, nr 4

PRACE ORYGINALNE
Konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako ewentualna przyczyna zaburzeń słuchu i równowagi u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii CSK MON WIM w latach 2000–2008
I. Kantor, D. Bień, J. Usowski, D. Jurkiewicz, E. Skrobowska, A. Warczyńska, J. Sielużycka
Wpływ wieku i płci na przebieg pionizacji w teście pochyleniowym u chorych z izolowanymi omdleniami
A. Stańczyk, I. Cygankiewicz, J.K. Wranicz, G. Gielerak
Zastosowanie kwestionariusza objawowego "O" w diagnozowaniu rannych żołnierzy z objawami zaburzeń adaptacyjnych i stresowych pourazowych. Doniesienie wstępne
A. Radzikowski, S. Ilnicki
Zgon po urazach wielomiejscowych i wielonarządowych
K. Kwiatkowski, A. Kalewski, A. Truszczyński, P. Piekarczyk, K. Borcz, P. Cieślik, B. Grabik
Niepożądane reakcje polekowe u żołnierzy. Osutki plamisto-grudkowe
P. Brzeziński
Grupowe spotkanie terapeutyczne jako forma wsparcia psychologicznego weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych
S. Ilnicki, S. Szymańska, M. Zbyszewski, R. Tworus, P. Ilnicki
PRACE KAZUISTYCZNE
Rumień trwały wywołany cetyryzyną – opis przypadku
K. Kłos, J. Kruszewski, W. Owczarek
Przypadek trzech nowotworów synchronicznych – GIST żołądka, raka jelita grubego i myelolipoma nadnercza
M. Orłowski, K. Paśnik, M. Kwiatkowski
PRACE POGLĄDOWE
Rotacja substytucji recepturowych w zestawach medycznych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP
T. Konarski, M. Konarski, M. Gliniecki, K. Korzeniewski
Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori w środowisku wojskowym ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej
J. Jerzemowski, M. Jerzemowski, K. Korzeniewski
Izolacja i ewakuacja pacjentów z chorobami zakaźnymi. Problemy medyczne i możliwości wojskowej służby zdrowia
P. Dzięgielewski, K. Skórczewski, K. Korzeniewski
Zbieranie oraz przetwarzanie danych sanitarno-epidemiologicznych i medycznych w czasie rzeczywistym
P. Osemek, J. Kocik, K. Paśnik
Zastosowanie ultrasonografii po urazie jamy brzusznej w praktyce klinicznej.
Część 2

E. Frankowska, K. Duda, R. Kidziński, A. Choromańska, R. Bogusławska, M. Maruszyński
Współczesna diagnostyka niedożywienia w schyłkowej niewydolności nerek
A. Grzywacz, M. Saracyn, A. Wojtecka, Z. Wańkowicz
Hiperfosfatemia jako trudny problem kliniczny w przewlekłej chorobie nerek
Z. Nowak, Z. Wańkowicz
Nefropatia IgA. Co nowego w leczeniu?
M. Prokopiuk-Wierzbicka, Z. Wańkowicz
Hipotermia w leczeniu stanów zagrożenia życia. Aktualny stan wiedzy
Z. Rybicki, D. Tomaszewski
LISTY DO REDAKCJI
Dermoskopia. Profilaktyczne badania skóry w jednostce wojskowej
P. Brzeziński
Leki dostępne bez recepty a leczenie dermatologiczne żołnierzy
P. Brzeziński
SPRAWOZDANIA
IV Międzynarodowy Kongres Japanese Dermatological Association oraz Australasian College of Dermatologists, 10–12 lipca 2009, Sapporo, Japonia
W. Owczarek, S. Majewski