Przeł±cz język
polski | angielski


 2010, tom 88, nr 4:


PRACE ORYGINALNE
Wpływ mocznicy na stężenia hormonów tarczycy i hormonu tyreotropowego
L. Niemczyk, S. Niemczyk, K. Szamotulska, J. Wyzgał, W. Klatko, M. Gomółka, I. Dubczak, K. Romejko-Ciepielewska, E. Paklerska, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Ocena wpływu stanu zapalnego na stężenia adipocytokin u pacjentów przewlekle dializowanych
K. Romejko-Ciepielewska, S. Niemczyk, K. Szamotulska, Z. Bartoszewicz, M. Gomółka, L. Niemczyk, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Wpływ procedur wypustu dializatu i wpustu płynu dializacyjnego na wartość prognozowanej efektywności dializy otrzewnowej
D. Baczyński, S. Antosiewicz, J. Waniewski, Z. Wańkowicz
Węglan lantanu w leczeniu hiperfosfatemii u chorych dializowanych - doświadczenia własne
Z. Nowak, D. Baczyński, G. Kade, M. Saracyn, P. Wesołowski, M. Konieczna, Z. Wańkowicz
Indukcja stanu zapalnego przez zabiegi dializy oraz ocena jego wpływu i wybranych czynników ryzyka na rozwój miażdżycy w tętnicach szyjnych u chorych z przewlekłą chorobą nerek
W. Klatko, S. Niemczyk, T. Wiśniewski, K. Szamotulska, L. Niemczyk, E. Paklerska, L. Pączek
PRACE POGLĄDOWE
Zaburzenia metabolizmu hormonów tarczycy w chorobach przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej niewydolności nerek
L. Niemczyk, S. Niemczyk
Zjawisko odwróconej epidemiologii ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych dializami
E. Paklerska
Wankomycyna w Klinice Nefrologii
A. Rymarz, M. Gomółka, S. Niemczyk
Optymalizacja leczenia antybiotykami aminoglikozydowymi z uwzględnieniem chorych z niewydolnością nerek
M. Gomółka, A. Rymarz, S. Niemczyk
Obrazowe metody ilościowej oceny perfuzji nerkowej
A. Lubas, G. Kade
Ocena stanu odżywienia i leczenie niedożywienia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
K. Romejko-Ciepielewska, S. Niemczyk
Wpływ stanu zapalnego na rozwój miażdżycy u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
W. Klatko, S. Niemczyk
Biozgodność u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami i dializą otrzewnową
W. Klatko, S. Niemczyk
Badania genetyczne w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych z uwzględnieniem schorzeń nefrologicznych
M. Saracyn, R. Płoski, S. Niemczyk
Obturacyjny bezdech senny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
U. Syta, S. Niemczyk
Ocena funkcji nerek u chorych z niewydolnością serca
M. Piotrowska
Czynność endokrynna tkanki tłuszczowej
K. Romejko-Ciepielewska, S. Niemczyk